^

Sprekers over ontwikkelingshulp

Humanitaire crisissen zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ze lijken zelfs steeds langer en complexer te worden. “Zouden humanitaire hulp en ontwikkelingshulp niet beter één worden?” is een vraag die in toenemende mate wordt gesteld. Ons advies om meer te weten over het onderwerp? Boek een van onze boeiende sprekers over ontwikkelingshulp. Die legt verstaanbaar uit hoe overheden, ngo's, particulieren en bedrijven op dit ogenblik naar ontwikkelingslanden kijken. En hoe het anders kan.

Lees meer

Ontwikkelingshulp
©Sprekerspool

Sprekers over ontwikkelingshulp en de toekomst ervan

De woorden ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking worden voortdurend door elkaar gebruikt. Die tweede term legt meer de nadruk op het partnerschap tussen de ontvangende landen en de helpende organisaties. Maar kunnen we de beide partijen wel als gelijkwaardig beschouwen?

Al een paar jaar speelt de discussie #shiftthepower over de rol van ontwikkelingshulporganisaties in het Zuiden. De rol van ngo’s (niet-gouvernementele organisaties) uit het Noorden en van de samenwerking ter plekke wordt steeds meer in vraag gesteld.

 • Hebben die ngo’s niet te veel macht?
 • Geven we de mensen ter plekke niet beter een stem om de eigen ontwikkeling in handen te nemen en zo te wegen op het beleid?
 • Proberen we niet beter meteen het beleid van de overheden in het Noorden te beïnvloeden, aangezien hun beslissingen vaak een grote impact hebben in het Zuiden?

Onze sprekers over ontwikkelingshulp maken deze moeilijke materie een stuk duidelijker en helderder. Vaak doen ze dat aan de hand van persoonlijke verhalen.

Verschil tussen noodhulp en ontwikkelingshulp

Ontwikkelingshulp betekent dat je een grote groep mensen vooruithelpt. En dat kan op verschillende manieren.

 • Na een ramp grijpen noodhulpverleners onmiddellijk in en bieden water, voedselpakketten, medicijnen, dekens en hygiënekits.
 • Later zorgen ze voor veilig onderdak en ondersteunen ze de bevolking bij de verwerking van het trauma. Beide zaken horen thuis onder noodhulp.
 • Ten slotte vergroten hulporganisaties de weerbaarheid en zelfredzaamheid van de bevolking door trainingen, rampenplannen, bouwadviezen… Dat is ontwikkelingshulp.

De belangrijkste vormen van ontwikkelingshulp focussen op slimme en blijvende oplossingen op het vlak van:

 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs
 • Werk en inkomen
 • Veiligheid
 • Landbouw en infrastructuur

Bedoeling is ontwikkelingslanden, hun burgers en instellingen te helpen zich te ontwikkelen en een hogere levensstandaard te bereiken. Hetzij via financiële hulp, hetzij via het uitwisselen van kennis.

De ontwikkelingssamenwerking in België steunt op vier pijlers

 • Officiële of bilaterale ontwikkelingssamenwerking door de overheid
 • Multilaterale ontwikkelingssamenwerking door internationale instellingen zoals de Europese Commissie, de Verenigde Naties of de Wereldbank
 • Universiteiten en ngo’s zoals 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging of de ngo-federatie, Greenpeace, Artsen zonder Grenzen, Oxfam, Stichting Vluchteling, Plan International Belgium, UNICEF: elk van hen werkt met vrijwilligers en krijgt geld van donateurs
 • Alle andere actoren: vzw’s, bedrijven, verenigingen, individuele acties

Onze sprekers over ontwikkelingshulp kunnen je helpen donateurs en vrijwilligers te vinden.

Een lezing, uiteenzetting, workshop van een van onze sprekers over ontwikkelingshulp of ontwikkelingssamenwerking kan inderdaad helpen om donateurs én vrijwilligers te werven.

Mogelijke thema’s van onze spreker over ontwikkelingshulp

 • Wat is de betekenis van ontwikkelingshulp?
 • Waarom is er armoede in Afrika?
 • Waarom wordt de rijkdom niet eerlijk verdeeld?
 • Wat als ontwikkelingshulp de verkeerde mensen helpt?
 • Wat hebben oorlog en armoede met elkaar te maken?
 • We geven al jarenlang ontwikkelingshulp, waar komt al dat geld terecht?
 • Wat is een ngo en hoe start je er een?

Boek sprekers over ontwikkelingshulp

Wil je gespecialiseerde sprekers over ontwikkelingshulp of ontwikkelingssamenwerking inhuren? Dan zit je goed bij Sprekerspool. Hieronder vind je alvast een aantal geweldige gastsprekers waarvan je veel zult leren.

Al onze sprekers leven hun eigen adviezen, vertalen hun eigen inzichten naar de praktijk en helpen je verder op weg via een goed verhaal of interactieve les.

Ze doen dat graag en vol passie. Het is altijd fantastisch mensen vol passie te zien spreken over wat hen bezighoudt.

Hier vind je alvast meer informatie over Sprekerspool en over wat Sprekerspool doet.

Met een lezing van Sprekerspool kan je trouwens alle kanten uit. Je kan bij ons terecht voor een bespreking, betoog, college, essay, toespraak, traktaat, uiteenzetting, verhaal, voordracht… Ook een workshop of interactieve les is mogelijk. Personal coaching is ook een optie. Vraag ernaar!

Wil je meer informatie over de mogelijkheden om een boeiende en authentieke spreker over ontwikkelingshulp en economie te boeken?

Neem gerust contact op.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in sprekers over wellbeing?

Heb jij jouw match gevonden? Laat het ons weten!

Authentiek, gepassioneerd en deskundig. Elke spreker verbonden aan Sprekerspool beschikt over deze eigenschappen. Gegarandeerd!

Info & boekingen